Gräshoppan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det här arbetar vi med just nu!

På Gräshoppan har vi påbörjat en förändring i vår miljö för att göra rummen mer tillgängliga och utmanande för barnen. Vi har även arbetat med att göra böcker mer synliga och lockande vilket har resulterat i att barnen tittar mer i böcker nu, de visar och berättar för varandra om innehållet i böckerna och vill ofta att vi ska läsa tillsammans. 

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra."( § 2.2 ur Lpfö 98 reviderad 2010)

På Gräshoppan har vi också startat upp ett tema om vatten. Vi undersöker vatten i olika former och ser vad som flyter och sjunker.

 Vattentema

Vattentema

Vi har undersökt naturen och hittat mossa som först är blöt och sedan känns torr när den har varit inne och torkat

Vattentema

 " Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. " (§ 2.2 ur Lpfö 98 reviderad 2010.)