Verksamhetens mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Verksamhetens mål

Vi utgår från vår Lokala verksamhetsplan, läroplan för förskolan och resultat från brukarenkäten. Vi har fått fyra åtaganden från politikerna i år. Vi har utifrån åtagandena utformat fem mål:

  • Mål 1: Språk - Lässatsning i kommunen, ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk.

  • Mål 2: språk - Modersmål, ett utvecklat arbete med att stödja barn med annat modersmål.

  • Mål 3: Lärprocesser - Det barnen har lärt sig är synliggjort och dokumenterat.

  • Mål 4: Trygghet - Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga på förskolan.

  • Mål 5: Bemötande - Barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfult på förskolan.