Självvärdering

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På vår förskola arbetar vi med självvärdering.

Självvärdering är ett sätt för personalen att metodiskt granska och förbättra det egna arbetet. Värderingen ska utgå från läroplanens mål.

I förskolans verksamhet är det en uppgift för pedagogerna att bedöma det pedagogiska arbetet. Självvärderingen är ett sätt att utveckla metoder för kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Vi gör det bland annat genom att ha tvärgruppdisskussioner om olika frågor valda utifrån läroplanen.