Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Mesta förskola har sedan 1998 ett föräldraråd bestående av föräldrarepresentanter från samtliga avdelningar, samt 3 personal och enhetschef.

Föräldrarådet träffas en gång i månaden, varannan månad tillsammans med personal och varannan månad själva. De har engagerat sig i olika frågor.
Bland annat träffat politiker, anordnat föräldramöten och barnaktiviteter på olika sätt med olika teman.