Blåsippan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår modul 

Barnen på modulen är i åldrarna 1-5 år. Modulen är uppdelad så den ena sidan är anpassad för de yngre barnen och den andra sidan för de äldre barnen.Vi försöker dela barnen i mindre grupper för att vi på ett bättre sätt ska kunna bemöta barnens önskemål och kunna utgå från deras intressen och behov när vi planerar verksamheten.  

Målsättning

Vår målsättning är att barnen ska känna sig trygga, ha roligt och lära sig nya saker!

Trygghet, lek och lärande

Vi anser att tryggheten är grunden till allt lärande och jobbar därför mycket med det sociala klimatet i barngruppen bland annat genom att hjälpa barnen att hitta verktyg som de kan använda för att lösa konflikter.

Vi arbetar dagligen med att barnen ska utvecklas språkligt, motoriskt, socialt och emotionellt. Vi stimulerar barns språk dagligen med sång, rim, ramsor och böcker.

Vi tycker att det är viktigt för barnens utveckling och lärande att få leka både utomhus och inomhus.

Närheten till skogen gör att vi ofta är ute i naturen. Det innebär att barnen får möjlighet att se årstidernas skiftningar, öva sin grovmotorik, lära sig om miljön och framför allt att leka och använda sin kreativitet och fantasi.

Tema

Vi arbetar med temat sagolandet på hela modulen. De yngre barnen fokuserar mest på babblarna och arbetar med att få barnen intresserade av böcker och läsning. Medans de äldre barnen arbetar med lite olika böcker och filmer med fokus på ordförråd, socialt samspel och att bygga och skapa.


Vi som arbetar på Blåsippan heter: 

Sara Larsson   Förskollärare 40 tim/v
Ylva Wiklund   Förskollärare 40 tim/v
Susanne Ericsson   Barnskötare 40 tim/v
Monika Robertsson   Barnskötare 40 tim/v
Hiba Sakran   Barnskötare 40 tim/v
Nadya Butros   Barnskötare 40 tim/v