Tallkotten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår modul

Barnen på modulen är i åldrarna 1-5 år. För att på ett bra sätt kunna anpassa modulens miljö efter barnens ålder och intressen har vi delat av så Tallen är anpassad till de äldre barnen (3-5 år) medans Kotten är anpassad för de yngre barnen (1-3 år).

Målsättning

Vår målsättning är att vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik. 

Trygghet, lek och lärande

Vi anser att tryggheten är grunden till allt lärande och arbetar därför mycket med det sociala klimatet i barngruppen. Att lära/hjälpa sin kompis med något man kan känns både roligt och utvecklande. Det leder bland annat till bättre självförtroende och att barnet växer som individ.

Vi arbetar dagligen med att barnen ska utvecklas socialt, emotionellt, språkligt och motoriskt. Vi har bland annat aktiviteter så som pyssel, fri lek, skapande, utomhusvistelse, bakning, biblioteksbesök, teater, tema arbeten, sång, rim och ramsor samt högläsning varje dag.

Vi försöker vara utomhus minst en gång per dag. Närheten till skogen gör att vi ofta är ute i naturen. Det innebär att barnen får möjlighet att se årstidernas skiftningar, öva sin grovmotorik, lära sig om miljön och framför allt att leka och använda sin kreativitet och fantasi.

Vi som jobbar på Tallkotten heter:  

Malin Vikström Förskollärare 40 tim
Maja Gustafsson Förskollärare 40 tim
Cecilia Palm Förskollärare 40 tim
Daglem Siu Nilsson Barnskötare 30 tim
Sofia Cederlund Barnskötare 40 tim
Rima Afram Barnskötare 40 tim
Helena Sandberg Resurs/Förskollärare 40 tim
Liza Lindberg Barnskötare 36 tim
Carina Karlsson Resurs/Förskollärare 32 tim

 

 Kotten