Naturvetenskap och teknik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

naturteknik

 

Teknik

Barnen använder mycket teknik i leken då de bygger, prövar och undersöker. Vi gör olika experiment med barnen och de är delaktiga när vi undersöker enklare vardagsteknink. 

Naturvetenskap

Naturvetenskap är en naturlig del i vårt arbete med barnen. Barnen har möjlighet att upptäcka djur och natur i vår omgivning året om. Genom vårt arbete med allemansrätten vill vi ge barnen en ökad föeståelse för vad de har för rättigheter och skylldigheter i naturen. Vi sopsorterar och samtalar dagligen om årstider och väder.

 

Här arbetar vi med naturvetenskap. 

natur