Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vårt tema är Konsumtion

 

Vi har valt tre delmål som vi ska arbeta kring:

Att flickor och pojkar får ökad förståelse för hur olika produkter kommer till förskolan.

Att förskolan utvecklar arbetet med att återbruka och återanvända.

Att barnen fått möjlighet att skapa/tillverka något av material som redan finns på förskolan eller från naturen.