Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
  • Vi uppdaterar Er föräldrar genom våra informationsbrev som vi delar ut modulsvis.
  • Genom daglig kontakt när Ni lämnar och hämtar Ert barn.
  • Vi har föräldramöte en gång per år.
  • Vi erbjuder ett utvecklingssamtal en gång per år och när barnen slutar har vi ett avslutningssamtal.
  • Föräldraenkät som Ni föräldrar får fylla i en gång per år.