Verksamhetsrapport 2014/2015

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Sammanfattning av året som gått

Krongatans förskola är en förskola med 160 barn i åldrarna 1-5 år och 27 pedagoger. Förskolan består av åtta avdelningar eller fyra moduler, där varje modul består av två avdelningar som bildar ett arbetslag. Här finns ett tillagningskök där våra två kockar lagar maten från grunden och vi har egen lokalvårdare.

Verksamheten är sedan ett drygt år tillbaka organiserad i åldershomogena grupper. Genom att organisera oss på det viset kan vi utnyttja våra lokaler på ett bra sätt. Med åldershomogena grupper kan vi lättare anpassa materialet på respektive modul till det enskilda barnet och till gruppen vilket främjar barnens utveckling och lärande.

Sedan årsskiftet pågår en nybyggnation på förskolans gård. Halva gården är avspärrade och där håller ett nytt hus med fyra nya avdelningar och ett alldeles nytt kök på att ta form. Den nya byggnaden som kommer att rymma ytterligare ca 70 barn och 12 pedagoger planeras öppna i november.

Under året har vi arbetat medvetet för att bättre utnyttja närheten till skogen. Ett av målen för verksamheten har varit att alla barn ska komma till skogen minst en gång i veckan och det målet har vi till stor del uppnått. Säkert har nybygget och en begränsad tillgång till vår egen gård hjälpt oss att faktiskt komma utanför staketet.

I och med att förskolan expanderar och nya barn och pedagoger kommer till har vi påbörjat ett arbete med en pedagogisk idé som i första läget ska gälla för den nya byggnaden men i förlängningen genomsyra hela verksamheten.

Över tid vill vi på Krongatans förskola erbjuda barnen en miljö som gynnar barnens fantasi, kreativitet och väcker nyfikenhet. Det material vi erbjuder ska vara tillgängligt så att barnen själva kan nå det. Vi tror på att barnen kan. Därför vill vi ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande. Det stimulerar varje barns utveckling och lärande samt ger dem tillit till sin egen förmåga.

Vi vill skapa en stimulerande mångsidigt användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande och utforskande. En miljö för upplevelser som gynnar barns fantasi och kreativitet.