Sol (1-2 år)

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Vi arbetar på avdelning Sol

Ulrika L. - Förskollärare
Jane Å. - Förskollärare
Sara P. - Förskollärare
Helena Be. - Förskollärare/Resurs
Sanja A. - Barnskötare
Sandy B. - Barnskötare
Sara L. - Barnskötare(vikarie)
Annelie S. - Barnskötare (vikarie)


 Avdelning SOL

I januari 2016 startade vi upp vår avdelning ”Sol” i nya lokaler. Här finns de yngsta barnen och här ligger fokus på att barnen ska få en trygg start och en bra grund till lärande.

Avdwelning SOL

Vi arbetar för att få en inspirerande miljö som lockar till fantasi och kreativitet. I linje med vår pedagogiska ide har vi inspirerande  material som kan användas på flera olika sätt. De vill säga saker är inte utan de blir i samspel mellan barn och pedagoger.  Vi erbjuder barnen många möjligheter till skapande med olika material i varierande miljöer både inne och ute.

 

Avdelning SOL

Vi värnar om det positiva samspelet och lägger stort fokus på att stödja barnen i det sociala samspelet och att hjälpa barnen att stärka sin självkänsla.