Luft (2-3 år)

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På avdelning Luft finns avdelningarna Fjärilen och Luftballongen. Här går barn som är mellan 2-3 år.


Vi arbetar på modulen Luft

Anna A. - Förskollärare
Michelle A. - Förskollärare
Eva O. - Barnskötare
Maria B. - Barnskötare
Fida A. - Barnskötare
Iva S. - Barnskötare

 

                                       

Vår avdelning 

På Luft finns det två olika avdelningar, Fjärilen och Luftballongen. Vi är två avdelningar som planerar och genomför vi vårt arbete tillsammans, alltså som en avdelning. Vi utgår mycket ifrån vad barnen har för intresse och vad de visar att de vill leka och utforska, när vi har reflektion tillsammans utvärderar, reflekterar och utvecklar vi vår planering av verksamheten. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, alltså vi fotograferar barnen i deras lärande. I vår korridor har vi en processvägg där vi sätter upp dokumentationen för att visa barnens utveckling och lärande. 

 

                                 
                  

Vår verksamhet bygger på läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). I läroplanen står det om förskolans värdegrund (demokrati, bemötande, likabehandling och jämnlikhet m.m.). Vårt fokus ligger också på språkutveckling och vi använder sagor, teater och berättande som verktyg. Större delen av språkutvecklingen sker i den vardagliga verksamheten, så som benämna känslor och föremål.