Avdelningar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolan består av sex avdelningar.

- På avdelning Vatten finns det barn i åldrarna 1-2 år.

- På avdelning Eld finns det barn i åldrarna 3-4 år.

- På avdelning Luft finns det barn i åldrarna 2-3 år.

- På avdelning Jord finns det barn i åldrarna 5-6 år.

- På avdelning Måne finns det barn i åldrarna 1-3 år.

- På avdelning Sol finns det barn i åldrarnma 1-2 år.

Tanken med åldershomogena barngrupper är att barnen ska få en pedagogisk verksamhet och en pedagogisk miljö som är anpassad efter deras ålder och behov.

 Krongatans förskola

   

Krongatans förskola är belägen 1,5 km sydväst om Eskilstuna centrum och ingår i Förskoleområde Centrum. Förskolan ligger naturskönt belägen i Nyfors med Kronskogen inpå knuten och Rekarnegymnasiet som närmsta granne.

Skolan i upptagningsområdet är Björktorpsskolan.