TRAS

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling

 

På förskolan har alla pedagoger utbildat sig inom TRAS.

TRAS är ett OBSERVATIONS-material med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal.

TRAS-MATERIALET SYFTAR TILL att inspirera pedagoger till utveckling av verksamheten för barn i åldrarna 2-6 år. Materialet innebär att man på ett systematiskt sätt observerar alla barn ur samma perspektiv, vilket ger en likvärdighet, och TRAS materialet utgår från aktuell tvärvetenskaplig forskning inom språkområdet.

ARBETE MED TRAS innebär en ökad kompetens hos de som arbetar i förskolan och det är önskvärt att alla får introduktion i materialet, eftersom arbetet med TRAS bör involvera alla på en avdelning. Materialet utgör ett bra underlag för pedagogerna i samarbetet med föräldrar omkring det enskilda barnet.