ICDP

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vägledande samspel i förskolan (ICDP)

 

På förskolan utbildar sig pedagogerna och arbetar med ICDP.

 

Information från:

 http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gledande_samspel_ICDP

 

Vägledande samspel (ICDP) är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn. 

En viktig utgångspunkt handlar om den vuxnes förhållningssätt gentemot barnet. Programmet har sin grund i FN:s barnkonvention.

Vägledande samspel/ICDP som programmet heter i Sverige, är en del av ett det internationella nätverket ICDP. I Sverige drivs programmet av en stiftelse som heter ICDP Sweden.

Det är en religiöst, politiskt och obunden stiftelse. ICDP Sweden ingår också i ett nordiskt nätverk där de nordiska ländernas styrelser diskuterar gemensamma frågor. 

 

Mer information om ICDP finns på: http://www.icdp.se