Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

grön flagg

 

Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Grön Flagg är ett certifikat från "Håll Sverige Rent" (http://www.hsr.se)

 

Grön Flagg är ett sätt att få lärande för hållbar utveckling att genomsyra arbetet och att jobba mot mål och riktlinjer i läroplaner. Utvecklingen sker både i den pedagogiska verksamheten men också genom en mer hållbar daglig drift av verksamheten. Verktyget bygger på barns och ungas delaktighet och ger förutsättningar för inflytande och skapar framtidstro. Text tagen från: http://www.hsr.se/gronflagg

 

 Grönflagg

Svartmyror! Vad händer om vi har kanel på myrorna? De flyttar från sitt bo och tar sina ägg med sig.

 

grönflagg

 Ett frö planteras, jorden har vi tagit från vår kompost.