Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi är 29 anställda på förskolan varav 2 är internvikarier som går in och arbetar på modulerna när personalen är borta. Det gör att barnen redan känner vikarien som kommer och täcker upp för den ordinarie personalen.

Förskolechef är Carina Böös och biträdande förskolechef är Karolina Teller, som också är den som har verksamhetsansvar samt personalansvar på förskolan.