Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

målar

Alla barn får i mindre grupper jobba med projekt och sådant som de intresserar sig för.

 

sand

Barnen undersöker vår sand med hela sin kropp och alla sina sinnen.
De upptäcker sandens egenskaper och skapar mönster i den.