Pedagogisk dokumentation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arbetsbok

Alla arbetslag på förskolan arbetar med att dokumentera verksamheten i en särskild arbetsbok. Detta för att synliggöra barnens lärprocesser samt reflektera över den egna praktiken. Arbetsboken blir också en kvalitetssäkring i arbetet mot våra uppsatta mål.

Verksamhetspärm

På varje hemvist finns en verksamhetspärm med syfte att synliggöra verksamheten utifrån barngruppens lärande. Den finns tillgänglig för barn och föräldrar samt besökare på förskolan.  

Barnreflektioner

För att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande, reflekterar vi kontinuerligt tillsammans med barnen, både i grupp och enskilt. Det ger både barn och pedagoger möjlighet att få syn på mångfalden av tankar, vilket skapar förutsättningar till ökat inflytande. Barnen har även en egen pärm där de väljer vad de vill dokumentera. Barnen kan i och med detta få syn på sitt eget lärande.