Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vårt arbetssätt

På Kjula förskola är vi "Reggio Emilia" inspirerade. Verksamheten utgår ifrån att barnen är kompetenta, nyfikna och har inflytande i verksamheten. Pedagogerna är medforskare och utgår från att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Miljön inspirerar barnen och tillfällen skapas för olika möten i verksamheten. Olika material ger barnen möjligheter att utveckla sin kreativa förmåga och uttrycka sina tankar och teorier.

Vi synliggör den dagliga verksamheten för barn och föräldrar genom pedagogiska dokumentationer. Dokumentationerna är ett hjälpverktyg vid pedagogernas reflektioner om hur vår verksamhet kan vidareutvecklas. Verksamheten ska genomsyras av våra värdegrundord, Glädje, Engagemang och Respekt.