Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Lokal Verksamhetsplan (LVP) för Kompassen ht 2016 - vt 2017

 

Mål 1

Litteracitet präglar förskolans verksamhet.             

Målet är uppnått när

  • verksamheten och den fysiska miljön är utformad utifrån barnens intressen och erfarenheter

  • barnens möjlighet till kommunikation har utökats 


Mål 2

Samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation.

Aktiveteter:

  • Barndelaktiga utvecklingssamtal

  • Dokumentationer synliggörs i avdelningens miljö för barn och vårdnadshavare (i syfte att öka kommunikation och reflektion)


Mål 3

Likabehandlingsplanens innehåll genomsyrar förskolans verksamhet

Målet är uppnått när:

  • samtlig personal arbetar utifrån likabehandlingsplanens främjande insatser samt har dokumentationer som stödjer progressionen.

 Lokal verksamhetsplan 2016/2017