Försäkringar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Försäkring:
Barnen är försäkrade i försäkringsbolaget Europeiska (obs: endast olycksfallsförsäkrade.) Förälder tar själv kontakt med försäkringsbolaget vid skada Tele: 0770-456912

Fax: 08-4543321  Email : privatskador@europeiska.se