Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

När ditt barn får en plats på förskolan bjuder vi in till ett inskolningssamtal. Där lägger vi tillsammans upp en plan för ditt barns inskolning och du får berätta om ditt barn för att vi ska kunna mötas på bästa sätt.

Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång om året, för att visa ditt barns lärande.

Vi har ett föräldramöte per termin.

Modulerna ordnar även familjesammankomster, ibland gemensamt för hela förskolan.

Ett antal gånger varje termin bjuder förskolecheferna in till föräldraforum. 
Datum för föräldraforum hösten 2016 är 18 oktober och 22 november. Förskolecheferna finns då på plats i Lillgårdens personalrum mellan kl 14-17 för att möta vårdnadshavare som är välkomna att lyfta frågor kring verksamheten, kring förskolan i stort eller bara för att byta några ord. Föräldraforum arrangeras som drop-in, det går bra att komma när som helst mellan kl 14-17 under ovanstående datum.