Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

grön flagg

I maj 2009 fick vi utmärkelsen Grön Flagg av stiftelsen - Håll Sverige rent - för vårt miljöarbete. I år jobbar vi med tre teman det första är Energi och klimat, där vi vill göra barnen och oss själva medvetna om hur mycket el vi använder. Därför har vi haft en elfri  dag. Då vi bland annat samlade ved i skogen och lagade mat på vår eldstad. Vi jobbar också med Konsumtion, där vi lär barnen att spara på  jordens resurser. Vi återanvänder material både ute och inne, i skapande, konstruktion och lek . Som tredje tema har vi valt Livsstil och hälsa där fokuserar vi på gemenskap och rörelseglädje. Vi vill ge barnen en meningsfull utevistelse, vi har utegympa en gång per vecka och de äldre barnen går till skogen regelbundet.

 

Skräpplockardag på Karamellen.

Via vårt arbete med Grön Flagg och Håll Sverige rent genomförde vi Skräpplockardagen den 29 april.

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp" ur Lpfö 98/10.

Barn som sopsorterar

Hon var hos oss förra året och då skräpade hon ner, nu hade hon lärt sig att vi ska SORTERA  våra sopor.

BarnbarnBarn

Vi fick hjälpa henne att plocka upp det skräp som fanns på vår gård, och sen lägga det i rätt låda. De äldsta barnen fick även bära ner soporna till återvinningsstationen.

Barn som plockar skräp

Barn som letar sopor