Fixardag med hjälp av föräldrar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tack alla som var med och hjälpte oss att förbättra barnens förskolegård

  Vuxen och barn bygger trähäst
  byggnation av eldstad
  vuxna sätter upp blommor på staket
  Vuxna och barn äter mellanmål
  Kvinna syr
   Män bygger