Karamellens förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

barn på äng 

Förskolan Karamellen invigdes 2003 och är belägen intill villaområdet Glömsta i Torshällas utkant. Vi har ett naturskönt läge och en fantastisk utemiljö.

Förskolan har två avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1-5 år och vi har valt att arbeta åldersindelat. På Grodan går de yngre barnen och på Grisen har vi de äldre barn.Vi är ca 36 på huset. Vi är 6 pedagoger som arbetar på förskolan. Samtliga pedagoger är utbildade i utomhuspedagogik och vi arbetar med utomhusprofil på Karamellen. Vi är också Grön Flagg certifierade.

Vi arbetar för en stark föräldrasamverkan. Se aktuella datum för dessa träffar och årets stängningsdagar.