Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under inskolningen arbetar vi för att skapa en positiv och trygg relation med föräldrarna.

Daglig kontakt  med föräldrar och personal vid lämning och hämtning av barnet.

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gång per termin, där vi tillsammans med föräldrarna upprättar barnets egna utvecklingsplan.

Ni föräldrar är viktigast för oss, tillsammans med er så ska vi erbjuda barnen en trygg, rolig och lärorik uppväxt.