Tigern

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På avdelningen Tigern har vi 19 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år, under delar av dagen delar vi barnen i mindre grupper. Vi lägger stor vikt vid lärandet i våra vardagliga rutiner och i leken. Vår strävan är att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter och intressen. Pedagoger och barn på Tigern arbetar på ett medvetet sätt tillsammans med den sociala kompetensen under hela dagen. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta och reflektera. Läroplanen styr vårt dagliga arbete, fokus ligger på olika delar i läroplanen under året, arbetet med likabehandlingsplanen genomsyrar vårt dagliga arbete. Vi vill också att verksamheten ska ge barnen möjlighet till vila och återhämtning. Därför har vi en stunds vila för alla barn efter lunchen. Barnen på Tigern erbjuds uteverksamhet där vi utnyttjar gården i stort sätt varje dag.

barn

         barn