Djungeln

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På avdelningen Djungeln går 21 barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar projektinriktat och delar in barnen i mindre grupper inom projektet. Vårt övergripande projekt för läseåret 2015-2016 heter det Skapande barnet. De allra yngsta barnen vill vi ge möjligheten att möta skapande i många olika former. Till exempel har de fått möjligheten att utforska hur saxen fungerar. Barnen har fått klippa i olika material, löv, blommor, papper, kartong, plast och playdo. En stor del av projektarbetet har också präglats av sång, dans och konstruktionslek. De äldre barnen har vistats mycket i ateljén och mött olika tekniker så som kolkrita, vattenfärg, lera.

Vi vill att alla barn skall känna sig välkomna till djungeln och planerar verksamheten så att barnen skall ha många möjligheter till inflytande och att de skall känna sig delaktiga. Vi lägger stor vikt vid att skapa goda relationer mellan barnen och mellan barnen och de vuxna. Kramar, glädje och skratt kan det aldrig bli för mycket av på Djungeln.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrarna och använder oss av föräldraaktiv inskolning. Föräldrarna är delaktiga i utformandet av utvecklingssamtalens innehåll. Vi anordnar familjekvällar där barn och föräldrar är välkomna till förskolan för att umgås.

  

                barn

 barn

 barn