Björnligan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Björnligan är en mångkulturell avdelning, där vi ser olikheter som en tillgång.

Viktiga ledord för oss på Björnligan, såväl vuxna som barn

  • Se möjligheter
  • Tillit till vår kompetens
  • Respekt
  • Flexibilitet
  • Lyhördhet – lyssna/läsa av
  • Uppskattande förhållningssätt
  • Glädje och engagemang
  • Öppen kommunikation
  • Genusperspektiv

Miljön: Vi på Björnligan lägger stor vikt vid våra miljöer. Vi ser miljön som den tredje pedagogen. 

Våra olika miljöer är formade som mötesplatser där barnen ska lockas till dialog med material och kamrater. Miljöerna på Björnligan ska vara utmanande och inbjuda till samspel, kreativitet och skapande för att barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas på bästa sätt under sin tid på förskolan.

Projekt: Tisdag-torsdag arbetar vi med projekt på förmiddagarna. Barnen är då uppdelade i tre olika grupper. De får då, tillsammans med oss pedagoger som medforskare, möjlighet att fördjupa sig i ämnen de visat intresse, nyfikenhet och förundran över. Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra lärandet. 

Hållbar utveckling: På Björnligan tänker vi mycket på hur vi kan skapa en hållbar utveckling, både ur ett miljöperspektiv och ur ett hälsoperspektiv. Det är viktigt att vårda sig själv, andra, miljö och material.

Skapande: Vi lägger stor vikt vid skapandet som process. Vi tror att lärandet och den individuella kunskapen börjar med att vi gör och skapar tillsammans med andra. Olika uttrycksmedel stimulerar språkutveckling och fantasi.

Massagevila: Vi lägger stor vikt vid att kunna varva ner på Björnligan under dagen. Massagevila för alla ser vi som en rättighet för barnen. Det ger barnen förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling. Beröring är livsviktigt och människor behöver en balans mellan vila och aktivitet.

Samling: På Björnligan har vi två samlingar, anpassade efter barnens behov och förutsättningar. Vi tror på ett lustfyllt lärande tillsammans, där samspelet med kamrater, material och miljö spelar en viktig roll för barnens utveckling och lärande.

Utevistelse: Vi vill ge barnen ett utforskande möte med förskolans gård, verkstad och närmiljö.

Vi går regelbundet på promenader i området.

                                          barn      

                               barn

 

barn

                                 barn