Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldrarådet har vi för att du som förälder ska känna dig delaktig och kunna påverka.

Föräldrarådet blir det föräldrarna gör det till.

Om du har frågor kan du kontakta förskolan.