Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Sagan om den lilla lilla gumman 

Genom att arbeta med ett sagotema, Sagan om den lilla lilla gumman, vill vi stimulera barnens lästlust och ge goda läsvanor.

Vi arbetar med"Före Bornholmsmodellen- språklekar i förskolan"  som har två spår. Den ena är att förskolans vardag uppmuntrar barnen till spontana och planerade aktiviteter med högläsning, återberättande och lekskrivning m.m Det andra spåret är att barnen i genomtänkta, lekfulla språksamlingar ges möjligheter att utforska olika sidor av språket på ett mer strukturerat sätt.