Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 

Flanösaga med Alfons Åberg

Vi arbetar kontinuerligt med språk. Med de yngre barnen  läser vi en bok,
berättar en flanösaga eller sjunger.

 

Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan

 Med de äldre arbetar vi utifrån
 Före Bornholmsmodellen -språklekar
 i förskolan.