Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arbetsmetoder
Vår pedagogik utgår från barnens intressen och behov och riktar sig främst mot att ge barnen en trygg och utvecklande lärandemiljö. Dagliga aktiviteter som att äta, klä på sig, utelek, vila, hygien och samlingar upptar större delen av barnens tid och är därför väl genomtänkta och planerade för att nå de mål vi strävar mot.

Vi  arbetar med "Före Bornholmsmodellen-språklekar i förskolan" som är väl planerade samlingar som på ett lekfullt vis lägger grunden för barnens läs- och skrivutveckling. På Skogsängsskolan där många av barnen på förskolan börjar i förskoleklass arbetar man sedan vidare med Bornholmsmodellen.

Utöver detta deltar barnen i en rad planerade aktiviteter som återkommer regelbundet, ofta veckovis. Dessa aktiviteter varierar från avdelning till avdelning.

Vi är miljöcertificerade enligt Grön Flagg.

 

Hattmakarens förskola