Kök

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hattmakaren får sin mat från Skogsängsskolans kök, som ligger i anslutning till förskolan.

Allergier och födoämnesöverkänslighet ställer särskilda krav på hantering och servering i förskolan. Om ditt barn behöver specialkost finns det en specialkostblankett att fylla i och eventuella frågor tas upp med kök och förskola.

se länk nedan för blankett.

specialkostblankettförskola.pdf