Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hattmakarens förskola har, utvecklingssamtal, traditionella föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.
Vi har ett fungerande föräldraråd med representanter från varje avdelning och personalrepresentanter.

Ett par gånger per år träffas representanter från varje föräldrarråd samt förskolecheferna.

Protokoll föräldrarådsmöte hattmakaren 11/2-2014.pdf 

Föräldrasamverkan