Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Organisation

Så här ser organisationen ut:

Vi tillhör Förskoleområde Kompassen, som omfattar Gillberga, Hållsta, Vreta, Barnstigen, Ärla, Hällberga, Kjula och Tegelvikens förskolor.

Ledningsgruppen för förskoleområde 5 består av

  • Carina Böös närmast ansvarig för Tegelviken, Kjula och  Hållsta förskolor.
  • Emmy Borger närmast ansvarig för Ärla,Hällberga ochBarnstigensförskolor.
  • Åsa Hammer närmast ansvarig för Hammargärdet, Gillberga och Vreta förskolor. 
  • Pernilla Alexandersson och Karolina Teller som biträdande förskolechefer.

Förskoleområde Kompassen ingår i Eskilstuna kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Anna  är tillförordnad skolchef. Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.