Hammargärdets måldokument

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

· Att barn och föräldrar ska känna sig trygga.

· Att varje barn blir bemött och bekräftat utifrån sina egna förutsättningar. 

· Att alla barn ska få en stunds lugn och ro varje dag.

· Utevistelse minst en gång per dag.

· Att föräldrarna vet att deras barn har det bra på förskolan och att de känner förtroende för personalen.

· ATT VI HAR ROLIGT TILLSAMMANS!