Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Innan barnet ska börja hos oss har vi ett inskolningssamtal tillsammans med en eller båda föräldrarna.

Vi har ett föräldramöte på hösten.

Vi erbjuder föräldrarna utvecklingssamtal två ggr per år, ett på hösten och ett på våren. Det  samtal som vi erbjuder på hösten är frivilligt men samtalet på våren är obligatoriskt.. Men vi vill naturligtvis att om det är något som föräldrarna funderar över så ska de säga till direkt- 

På förskolan har vi ett föräldraråd som träffas minst en gång /termin.