Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hållsta förskola

ingår i Förskoleområdet Kompassen, vilket även omfattar Tegelviken, Kjula, Ärla, Hällberga, Barnstigen, Vreta, Gillberga och Hammargärdet.

Ledningsgruppen för förskoleområdet består av förskolecheferna Åsa Hammer, Emmy Borger och Carina Böös, samt av biträdande cheferna Karolina Teller, Lena Nilsson och Pernilla Alexandersson.

Förskolechef Carina Böös ansvarar för förskolorna i Hållsta, Tegelviken och Kjula. Karolina Teller är vår biträdande förskolechef.

Förskolechef Carina Böös

Förskoleområdet ingår i Eskilstuna kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Ansvarig för förskolan är skolchef Anna Olofsson Carstedt. Chef för barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.