Normer och värden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Normer och värden handlar om vilka värdegrunder vi lär barnen och är en av rubrikerna i förskolans läroplan. Till grund för arbetet mot målen har vi vår Likabehandlingsplan.

På förskolan tränar vi vår EQ= känslomässig intelligens genom att träna att förstå och hantera alla känslor. Att arbeta med känslor har vi som en röd tråd i vår verksamhet.
Vi är också alla ”fiffiga kompisar” till varandra: vi hjälper varandra med något som den andre tycker är svårt eller som den inte riktigt kan själv och vill ha hjälp med. Vi lär oss också genom att härma någon som kan. 
Vi pratar om att alla känslor är tillåtna, men man får inte kränka med ord eller handling, och inte skuldbelägga någon. 
Vid konflikter samtalar vi tillsammans med barnen om hur vi ska göra för att de ska lösa komflikten på ett bra sätt. Vi fokuserar på den positiva lösningen istället för på den negativa handlingen.

Den fria leken är mycket lärorik när det gäller det sociala samspelet och den ges det utrymme för varje dag. I den tränar barnen inflytande, turtagande, hänsyn, spontanitet, samarbete, problemlösning, konflikter, empati, motorik, social kompetens, fantasi och mycket mer. I den fria leken kan man t ex leka roll-lekar, utforska saker tillsammans, ha bygglekar m.m.