Barns inflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Att få känna sig delaktig och att ha möjlighet att påverka sin vardag är mycket viktigt för barnets själkänsla och självförtroende samt dess sociala utveckling. Verksamheten på förskolan genomsyras därför av barns inflytande. Detta innebär att barnens intressen, tankar och önskemål ligger till grund för hur vi utformar vår miljö, vår verksamhet och dess aktiviteter. Vi lyssnar på barnens tankar, idéer och förslag i samtal, intervjuer och genom att iaktta barnen i leken.