Utevistelse

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje dag är vi ute på gården och leker, undersöker och utforskar.

Några gånger per termin går vi till skogen, antingen vid elljusspåret eller de skogsdungar som finns i anslutning till förskolan. Skogen är en ypperlig lekplats där barnen får uppleva och lära om naturen!
Att ta sig fram i terrängen, klättra och klänga är en väldigt bra träning för grovmotorik och balans.

Skogslek
Vi tar tillfällen i akt att samtala om det vi hittar i skogen; småkryp, växter och annat. Att få positiva upplevelser i naturen stärker barnens förståelse och respekt för djur och växter. Detta finns med i läroplanen (lpfö98/10) och vår förskolas miljömål. Läs mer under rubriken Mål.