Musik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För oss är musiken ett viktigt inslag i barnens vardag! Med hjälp av musiken tränas språket, till exempel så kan barn ofta sjunga om ord och fraser som de inte använder när de pratar. Vi kan också lära oss om olika saker i texterna, den ger positiva upplevelser och gemenskap. Musiken inspirerar också barnen att uttrycka sig på olika sätt och att använda hela kroppen i dans och olika rörelser! Allt detta tränar vi genom aktiviteterna:

Lyssna på musik
Somna till musik
Städa till musik
Dansa
Träna till musiken i Mini- röris
Sångsamling, ev.  Temasamling
Sång vid vardagssituationer, t ex påklädning, blöjbyte
Uppleva med/sjunga om kroppen och sinnen
Rytmik och rytmer
Rörelsesånger
Fingersånger
Ramsor o rim
Sånglekar ute och inne
Spela på instrument