En dag på Lillsidan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

6:00- 6:15 Vi öppnar.
Barnen tar av sig kläderna vid sina fack i respektive hall, och lämnas sedan på hemvist Röd fram till 7.45. Pedagogerna och barnen börjar alltid dagen gemensamt på Röd och sedan delar vi upp oss till frukost.
7.45 Frukost. 
Barnen lämnas från denna tid även på Grön.
Efter frukost är det en stunds fri lek.
9.00 Utelek/Aktivitet
Vi strävar efter att ha utevistelse varje dag. Förmiddagen ägnas då åt lek och utforskande på gården och i naturen och därefter delar vi upp oss på hemvisterna. 
10.30 Innelek/Aktivitet
När vi kommit in har vi oftast samling och äter lite frukt, och vissa dagar det är dags för en liten aktivitet. Det kan t ex vara rytmik, att rita/ måla, ha vattenlek eller ha motorikträning, t ex med Mini-Röris. Detta sker antingen i smågrupper eller med alla tillsammans på Lillsidan. '
11:15 Lunch
Efter lunchen vilar vi. Några sover och de andra har sagostund. På Grön har man i nuläget fler vakna barn, så där finns möjlighet till lek eller aktiviteter efter sagan, först för de barn på Lillsidan som är vakna och därefter vartefter de andra vaknar.
14.30 Mellanmål
Eftermiddagen består övrig tid av fri lek, vi erbjuder också t ex pussel, bygglek och ibland pyssel. En stund efter mellanmålet, som serveras 14:30, är vi oftast åter tillsammans ute eller på Röd. 
16.30 Fruktstund
De barn som är kvar 16:30 får lite frukt då. Modulerna samarbetar från 16.45, då barnen från Storsidan kommer över till Röd.
17.30 Förskolan stänger
Förskolans stängning anpassas efter barnens scheman, i nuläget cirka 17:30 och sker alltid ute eller på hemvist Röd. Vid behov och efter överrenskommelse med personal, så har vi möjlighet att jourstänga senast 18.45.