Röd och Grön

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Inskolning

Aktiviteter   Påklädning

UPPTÄCKARNA är uppdelad i två hemvister, Röd och Grön. Hemvist Röd har 15 barn och 3 personal varav en förskollärare och två barnskötare. Hemvist Grön har 16 barn och 3 personal varav två förskollärare och en barnskötare.