Inskolning och överskolning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

INSKOLNING:


Inskolning pågår i ca två veckor. Information om inskolningen och vår förskola skickas hem i brev innan starten eller lämnas i samband med ett bokat inskolningssamtal.

Inskolning

Hur går en inskolning till?

Vi använder oss av en så kallad föräldraaktiv inskolning där föräldern är delaktig med sitt barn i alla aktiviteter under de första 5 dagarna. Därefter, efter överrenskommelse mellan förälder och personal, så lämnas barnet den 6:e dagen. Syftet med denna inskolningsmodell är att barnet tillsammans med föräldern tryggt får bekanta sig med förskolan, pedagoger och barn, samt våra aktiviteter. Det ger också föräldrar en möjlighet till större delaktighet och insyn i hur vi arbetar på deras barns förskola.

ÖVERFLYTT:

Att flytta över från våra avdelningar Röd eller Grön, där de yngre barnen vistas, till avdelningarna Gul eller Blå sker vanligen då barnet är runt 3 år. Överflyttningen sker utifrån antalet lediga platser på Gul/Blå och beroende på hur stor kön till Röd/Grön är.

Överflytt till Storsidan

Största antalet barn flyttar över efter sommaren, i samband med att de äldsta barnen flyttar ner till förskoleklassen. Men ibland flyttar enskilda barn mitt i en termin eller i läsåret. Vi strävar efter att när vi vet vilka som ska flytta över, så ska de barnen få hälsa på och lära känna lokalerna på Gul/Blå vid några tillfällen. De större barnen och pedagogerna träffar de ofta dagligen i gemensamma aktiviteter och i uteleken.

ÖVERSKOLNING TILL FÖRSKOLEKLASS:

Inför att våra äldsta barn ska börja i förskoleklassen, så får de under vårterminen besöka skolan tillsammans med en av oss. Vid besöken får de möjlighet att lära känna personal, miljön, rutiner och äldre barn.

 Hållsta Skola

Man startar med en samling för att samtala med och lära känna barnen, för att svara på frågor och berätta om förskoleklass- och fritidsverksamheten.
Föräldrar får också en inbjudan att delta i ett överskolningssamtal tillsammans med skolans personal, vilket sker här på förskolan i slutet av våren.