Grön Flagg och miljöarbete

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grön Flagg är ett miljöcertifikat man ansöker om ifrån stiftelsen Håll Sverige Rent. Det är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som i daglig drift.

Grön Flagg

Syftet är att införliva ett tidigt miljötänk och förståelse hos barnen, samt att vi vuxna är goda förebilder. Man får välja 3 sk utvecklingsområden att arbeta kring i 1/2- 1 1/2 år som berör samma eller olika teman.

De 8 temana är:
Närmiljö
Klimat och energi
Kretslopp
Livsstil och hälsa
Konsumtion
Vattenresurser
Klimat och Energi
Kemikalier

AKTUELL HANDLINGSPLAN:
Under läsåret 2016-2017 arbetar vi med temat Klimat och Energi. Det vi ska arbeta med tillsammans med barnen är VÄDER, TRANSPORTER och FÖRORENINGAR.
För mer information om Grön Flagg, klicka på länk nedan.
Håll Sverige Rent

Kommunens arbete med Hållbar utveckling består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För kommunen innebär detta att vi strävar efter att tillgodose dagens utveckling med minimal negativ påverkan på miljö och hälsa.

Läs mer om detta genom att klicka på länken nedan.
Hållbar utveckling

Miljötemadag

I samband med Världsmiljödagen på våren och ibland på hösten så har vi ofta arbetat med en temadag. Detta gör vi för att ge barnen en möjlighet att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse kring djur, natur och miljö. Exempel på detta kan vara utställning kring Grön Flaggarbete, "Skördefest", en utflyktsdag i skogen, "Djurens Dag", "Insamlingar och återvinning" eller annat tema efter önskemål.

Hållsta förskolas miljömål

Tanken med miljöarbetet på vår förskola börjar i det lilla som finns naturligt i barnens vardag, för att därifrån utöka arbetet.

Dessa mål har vi satt upp:
1. Vi vill integrera miljömedvetenhet hos barnen:
 -Samtala med barnen om att vi kan spara på naturens resurser genom att:
Släcka onödiga lampor 
Källsortera för att kunna återanvända 
Kompostera för att kunna återvinna (ej påbörjat än)

-Skapa empati, väcka känsla, intresse och förståelse för naturen. Detta genom att:
Dela med sig av kunskap om naturen och djuren
Låta barnen uppleva och vistas mycket i naturen
Såsom förebild visa respekt för och hänsyn till naturen

2. Vi kan som pedagoger tänka på att:
 -Spara på resurser genom att
Använda torkskåp sparsamt 
Diska på mest miljövänliga program
Källsortera
Inte göra onödiga utskrifter
Inte tända överflödiga lampor, släcka när vi lämnar rummet längre stunder
 -Minska miljöbelastningen genom att
Inte överdosera tvätt- och diskmedel
Planera och samordna inköp då det är möjligt
Göra medvetna inköp; handla närproducerat och miljömärkt i möjligaste mån