Arbetsmetoder

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här följer några av de arbetsmetoder vi använder i vårt pedagogiska arbete. Mer detaljerad information om andra aktiviteter hittar du under respektive hemvist.

Tillsammans med er föräldrar så ska vi erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik barndom. Under inskolningen, i den dagliga kontakten, vid föräldramöten och vid utvecklingssamtal sker möten där vi tillsammans får möjlighet att tala om era barns utveckling och vår verksamhet.

Vi har 4 planeringsdagar/ studiedagar varje år (2/ termin) då vi stänger förskolan för att reflektera över, utvärdera och planera vår verksamhet för att ytterligare utveckla den. Varje vecka har också arbetslagen tillfälle att finplanera och samtala kring verksamheten i våra reflektionsstunder.

Planering