Om förskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hos oss på Hållsta förskola vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande genom att barnen erbjuds en trygg, stimulerande och lärande verksamhet. Eget ansvar, inflytande, tolerans och medkänsla ska löpa som en röd tråd genom utvecklingen.

Naturväggen

Gården är stor och är mycket varierat utformad med bl.a. lekområden, sandlådor, lekstugor, vägar, en liten skogsdunge och backar som är perfekta för pulkor på vintern och vattenrutschkana på sommaren! Den uppmuntrar till fysisk aktivitet, upptäckter och utforskande.

Gården

 Läs mer om respektive modul under rubriken Hemvist.